Uluslararası Taşıt Belgesi (IRC)

Uluslararası Taşıt Belgesi

Uluslararası Taşıt Belgesi, 27.10.1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na istinaden çıkarılmış, 07.10.2009 tarih ve 27369 Mük. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nin 376/d maddesinde verilen tanım doğrultusunda düzenlenen, taşıtları ile yurtdışına çıkış yapan vatandaşlarımızın, sahiplik belgelerinin yabancı ülkelerde anlaşılabilmesi ve tanınabilmesini sağlayan, 24.04.1926 tarihinde Paris’te, o zamanki adı Milletler Cemiyeti olan Birleşmiş Milletler nezdinde imzalanan “Uluslararası Motorlu Trafik Sözleşmesi” ‘nde tarif edildiği şekilde Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Sözleşmeye taraf tüm ülke topraklarında, verildiği tarihten itibaren 1 sene geçerli belgedir.

Fiyatı: 1.196,00 TL'dir.

Not: Belge ücretleri; İstanbul, Ankara, Kapıkule, İpsala ve İzmir bürolarımızda kredi kartı ile ödenebilmektedir.

crosschevron-down