Turing Merkez Kütüphanesi

Yaz geçer

1992

Yaz şiirleri

1981

Yaz ve duman (iki duman)

1990

Yazarın sorumluluğu : yazı ve konuşmalar

1983

Yazarları da vururlar

1987

Yazı ve resimlerle çevre incelemesi Artvin ili I

1969

Yazı ve yorum : Roland Barthes'dan seçme yazılar

1990

Yazılan : şiir

1982

Yazılar

1994

Yazılar : (1924-1934)

1993

Yazılar : 1924-1934 : yazılar 2

1991

Yazılar : 1935 : yazılar 3

1991

Yazılar : 1937-1962 : yazılar 5

1992

Yazılar ve tuğralar : şiirler 1973-1987

1988

Yazıları : deneme

1986

Yazılı ilişkiler : inceleme-deneme-eleştiri

1980

Yazılı kaya : öykü

1992

Yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular ışığında antik devirde çocuk eğitimi

1989

Yazın dünyamızın kutsal kitabı İlyada

1996

Yazın iletişim ideoloji

1982


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.