Turing Merkez Kütüphanesi

XV. XVI. asırlarda Edirne ve paşa livası : vakıflar-mülkler-mukataalar

1952

XVI. yüzyılda Mardin sancağı

1969

XVII. asırda Osmanlı Devletinde ıslahat ihtiyaç ve temeyülleri ve Katip Çelebi

1957

XVIII. asırda İstanbul

1976

XVIIIe Congres International des Orientalistes : Leiden, 7-12 septembre (1931). : Listes des delegues et des membres

1931

XX. yüzyıl dilbilimi : kuramcılardan seçmeler

1983

XX. yüzyıl dilbilimi : kuramcılardan seçmeler

1983

XX. yüzyıl fransız resim sanatı = La peinture française du XX. e siecle

1969

XX. yüzyıl Fransız resim sanatı = La peinture Française du XXe siecle

1969


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.