Turing Merkez Kütüphanesi

Uluslararası turizm örgütleri

1923

Uluslararası Yunus Emre semineri İstanbul 6.7.8 Eylül 1971 : biografiler, mesajlar, program

1971

Ulusların zenginliği ve uygarlığı : eğitim boyutu

1999

Um hohen Preis : Roman VII

Umarsız penelope : şiir

1983

Umman ve Hint denizleri hakimiyeti ve Türkler

1934

Umudun genleri

1995

Umum-ı mekatib-i rüşdiye’ye mahsus olarak bu kere ta’dilen tertib edilen ders programıdır.

1315

Umumi harpte Irak cephesi : birinci cihan savaşında (1914-1918) Irak cephesi harekatı

1286

Umumi içtimaiyat

1932

Umumi tarih : kurun-ı kadimiyye, garb-ı kurun vasıtası : ikini devre-dokuzuncu sınıf

1928

Umut çocukları : umuda dair her şey

2002

Un American parle : roman

1931

Un amour : roman

1921

Un An de cauchemar Balkanique

1914

Un an de national-socialisme en Allemagne : discours prononce au Reichstag le 30 Janvier 1934

1934

Un avenir pour notre passe : patrimoine architectural europeen = A future for our past European architectural heritage : En fremtid for vor fortid : bygningsbevaring i Europa

1977

Un bon petit diable

1932

Un bon petit diable

1893

Un bref aperçu de la question arménienne

1986


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.