Turing Merkez Kütüphanesi

Türklerin deniz harp san'atine hizmeti kısım III

1939

Türklerin deniz muharebeleri II. cilt 5. kısım Girit harbi 1644-1669

1939

Türklerin deniz muharebeleri II. cilt 6. kısım Baba Hasan ve Mısırlı oğlu İbrahim ve Mezemorta Hüseyin paşalar devri

1940

Türklerin tarihi I

1979

Türklerin tarihi II

1978

Türklerin tarihi III

1978

Türklerin tarihi IV

1981

Türklerin tarihi V

1982

Türklerle ilgili İngilizce yayınlar bibliyografyası : onbeşinci yüzyıldan onsekizinci yüzyıla kadar

1964

Türkleştirme

1928

Türklük ve Türkcülük izleri 1.kitap

1930

Türkmen aşiretleri

1334

Türkmen giyimi = Türkmen costumes

1985

TÜRSAB 1989-1991 yönetim kurulu faaliyet raporu 10. olağan genel kurulu

Tütün ve zararları

1942

Twenty-seven stories

1941

Two stories and a memory

1962

Two Years in Kurdistan : experiences of a political officer, 1918-1920

1921

Tyatro ve bizler

1990

Tyrol and the skirt of the Alps

1880


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.