Turing Merkez Kütüphanesi

Türkiye turizm bibliyografyası 1970-1980

1981

Türkiye turizm coğrafyası

1968

Türkiye turizm politikası semineri : 24-25 Ocak ve 6-7 Mart 1964

1964

Türkiye turizm propagandası

1964

Türkiye turizmi hakkında rapor

1972

Türkiye turizmin gelişmesi hakkında raporlar

1961

Türkiye turizminde örgütlenme ve pazarlama stratejimiz : bildiriler 3-14 Kasım 1980

Türkiye turizminin gelişmesi hakkında raporlar

1961

Türkiye Türk düğünleri üzerine mukayeseli malzeme

1944

Türkiye üçüncü sektör konferansı kararları ve Türkiye üçüncü sektör beyannamesi

1994

Türkiye üçüncü sektör raporu : sorunlar ve çözüm önerileri

1994

Türkiye üzerine tezler

1992

Türkiye üzerine tezler

1992

Türkiye üzerine tezler

1990

Türkiye üzerine tezler

1992

Türkiye üzerine tezler

1992

Türkiye ve tanzimat : devlet-i Osmaniyenin tarih-i ıslahatı 1826-1882

1328

Türkiye yıllığı 1948

1948

Türkiye yıllığı 1973

1973

Türkiye yollar cemiyeti nizamnamesi

1957


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.