Turing Merkez Kütüphanesi

Türkiye Cumhuriyeti devlet salnamesi 1926-1927

1927

Türkiye Cumhuriyeti devlet salnamesi 1927-1928

1928

Türkiye Cumhuriyeti devlet yıllığı 1944-1945

1945

Türkiye Cumhuriyeti Devlet yıllığı IV : 1928-1929

1929

Türkiye Cumhuriyeti Devlet yıllığı V : 1929-1930

1930

Türkiye Cumhuriyeti haritası

1929

Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi : orta öğretim kurumları için

1981

Türkiye Cumhuriyeti kanunları : (tahlili fihristi) ve düstur anahtarı

Türkiye cumhuriyeti ve Türk devrimi

1991

Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılı 1. turizm şurası : alt komisyon raporları, genel kurul görüşmeleri ve 1. turizm şurası kararları : 20-21-22 Ekim 1998 Ankara

1998

Türkiye Cumhuriyetinde milli eğitim ve Atatürk

1968

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası kanunu 20.X.1940 ‘a kadar

1940

Türkiye çocuk esirgeme kurumu uluslararası kısa pantalon karikatür albümü

1977

Türkiye Dışındaki Türkler bibliyografyası I : genel/Altay-Sibirya Türkleri/batı Türkleri = A bibliography of Turks out of Turkey I : General/Turks of Altai-Siberia/western Turks

1992

Türkiye dışındaki Türkler bibliyografyası II : Doğu Avrupa Türkleri/Türkistan Türkleri = A bibliography of Turks out of Turkey II : Turks of eastern Europe/Turks of Turkistan

1992

Türkiye dünyanın neresinde

1992

Türkiye ekonomisinde turizm

1966

Türkiye el san’atları ve küçük sanayiinin konstrüksiyon ve desen durumu hakkında rapor

Türkiye folkloru elkitabı

1983

Türkiye gölleri : morfolojik ve hidrolojik özellikler

1965


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.