Turing Merkez Kütüphanesi

Sana tütün ve tespih yolluyorum : Semiha Berksoy'un anıları Nazım Hikmet ve Fikret Mualla ile mektuplaşmaları

1985

Sanat : estetik, yaratma, Türk sanatı, dil, edebiyat, temsil, musiki, resim, mimarlık, tezyini sanat, şehircilik üzerine görüşmeler

1934

Sanat ansiklopedisi I

1950

Sanat ansiklopedisi II

1957

Sanat ansiklopedisi III

1950

Sanat ansiklopedisi IV

1952

Sanat ansiklopedisi V

1952

Sanat felsefesi

1993

Sanat kavram ve terimleri sözlüğü

1992

Sanat ontolojisi

1987

Sanat şaheserleri : rönesanstan bugüne kadar

1967

Sanat tarihçileri ve tarihini sevenler derneği tüzüğü

1976

Sanat tarihi

1963

Sanat tarihi : rönesanstan yüzyılımıza gelenekselden modern'e

1993

Sanat tarihi araştırmaları = kunsthistorische forschungen III : Konya müzesindeki özel durumdaki bir kabartma hakkında

1970

Sanat tarihi III : İslam sanatları (Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs, İran Hindistan ). Türk Sanatları (Orta Asya, Anadolu, Osmanlı İmparatorluğu, modern Türk sanatı)

1963

Sanat tarihi metodu

1983

Sanat tarihi yıllığı IX-X 1979-1980 sanat tarihi enstitüsü

1981

Sanat tarihi yıllığı VII kunsthistoriche forschungen : 16. yüzyıla ait tezhipli bir Kur’an

1977

Sanat tarihimizin sorunları : Anadolu, Türk snatı, mimarisi, kenti üzerine denemeler

1975


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.