Turing Merkez Kütüphanesi

Resimli ve haritalı Osmanlı tarihi

1326

Resimli ve muhtasar Konya asarı atika müzesi rehberi : 45 adet resmi havidir

1930

Resimli yeni lugat ve ansiklopedi : ansiklopedik sözlük I

Resimli yeni lugat ve ansiklopedi : ansiklopedik sözlük II

Resimli yeni lugat ve ansiklopedi : ansiklopedik sözlük III

Resimli yeni lugat ve ansiklopedi : ansiklopedik sözlük IV

Resimli yeni lugat ve ansiklopedi : ansiklopedik sözlük V

Resimli-Haritalı mufassal Osmanlı tarihi cilt I

1957

Resimli-Haritalı mufassal Osmanlı tarihi cilt I

1958

Resimli-Haritalı mufassal Osmanlı tarihi cilt III

1959

Resimli-Haritalı mufassal Osmanlı tarihi cilt IV

1960

Resimli-Haritalı mufassal Osmanlı tarihi cilt V

1962

Resimli-Haritalı mufassal Osmanlı tarihi cilt VI

1963

Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı tarihi III

1959

Resme başlarken

1986

Resme başlarken

1977

Resmi turizm kuruluşumuza yeni bir şekil vermek zorundayız

1971

Resmi turizm örgütleri uluslararası birliği (UIOOT) : kararları ve tavsiyeleri

1973

Resmi yazışmalar sözlüğü : Osmanlıca-Türkçe-Türkçe-Osmanlıca

1964

Resmi ziyaretlerin ve kart dövizitlerin suret-i teatisi hakkında muhtıra

1926


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.