Turing Merkez Kütüphanesi

Gedichte : nachlese und nachlass

Gediegener und ınteressanter französıscher werke

1867

Gedikli (Karahüyük) çanak-çömleğine toplu bir bakış

1979

Gegraphy of Turkey

Gel zaman git zaman : anılar

1991

Geleceği yakalamak : Türkiye’de ve dünyada küreselleşme ve devlet reformu

2000

Geleceğin çehresi

1970

Gelecekte bilim olarak ortaya çıkabilecek her metafiziğe prolegomena = Prolegomena zu einer jeden künftigen metaphysik die als wissenchaft wird auftreten könne

1983

Gelenekler töre ve törenler

1983

Geleneksel Kayseri evleri

2000

Geleneksel Kıbrıs Türk tiyatrosu

1993

Geleneksel Safranbolu Evleri ve oluşumu

1981

Geleneksel Türk sporları semineri 31 Temmuz 1976 Konya

1976

Geleneksel Türk tiyatrosu : köylü ve halk tiyatrosu gelenekelri

1985

Gelenekten geleceğe

1982

Gelibolu şibh ceziresiüzerinde bulunmakta olan İngiliz heyet-i seferiyesinin tahliye harekatından bahis olup İngiltere harbiye nezareti tarafından matbuat vasıtasıyla neşr ettirilen general sir Charles Manro'nun raporu tercümesidir.

1332

Gelibolu ve yöresi tarihi

1938

Gelir, kurumlar vergileri ve amme alacaklarının tahsil usulüne ilişkin kararlar

1983

Gelişim psikolojisi : yetişkinlik, yaşlılık, ölüm

1991

Gelişim sürecinde Türk karikatürü : meşrutiyet dönemi : Kurtuluş Savaşı dönemi II

1988


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.