Turing Merkez Kütüphanesi

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin devrine ait tarihi vesikalar

1945

Fatih Sultan Mehmet köprüsü = Fatih Sultan Mehmet bridge

1988

Fatih Sultan Mehmet ve Francesko Filelfo

1956

Fatih ve İstanbul : İstanbul Fethi Derneği tarafından yayınlanan iki aylık dergi : 14. mıntıka (blachernea) surlar, saraylar ve kiliseler

1953

Fatih’in çocukluk defteri

1996

Fatih’in çocukluk defteri = un cahier d’enfance du Sultan Mehemmed le conquerant “Fatih”

1961

Fatih’in deruni tarihi

1953

Fatih’in donanması ve deniz savaşları

1946

Fatih’in mimarlarından Azadlı Sinan (Sinan-ı atik) vakfiyeleri, eserleri, hayatı, mezarı

1953

Fatih’in sikke ve madalyaları

1952

Fatihin donanması

1946

Fatihler yargılanıyor : 500. yılında karşı-Amerika

1992

Fatma Hanım’ın erik ağacı : hikayeler

1970

Faubourg montmartre : 28 bois originaux de le mailleur

1933

Faust

1941

Faust : bir fragman

1999

Faust : opera en cınq actes

Faust'un dediği : anımsı, acımsı

1990

Fedaration internationale de l’automobile

Federation internationale de l'autobile : (FIA) : status, statutes

1970


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.