Turing Merkez Kütüphanesi

Faşizme karşı her yönüyle Ecevit : çağdaş bir lider çağdışı bir parlamento

1974

Faşizmin kitle ruhu anlayışı

1975

Fatih albumuna bir bakış = Sur l'album du conquerant

1980

Fatih aşhanesi tevzi’namesi

1953

Fatih camileri ve diğer tarihi eserler

1991

Fatih devri fıkraları

Fatih devri hattatları ve hat sanatı

1953

Fatih devri mimari eserleri

1953

Fatih devri mimarisi

1953

Fatih devri sonlarında İstanbul mahalleleri, şehrn iskanı ve nüfusu

1958

Fatih devrinde İstanbul 1453-1481 : haritası-izahatı-indeksler

1939

Fatih ilçesi : 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı raporu

2003

Fatih imareti vakfiyesi

1945

Fatih külliyesi ve zamanı ilim hayatı : İstanbul Üniversitesi tarihine başlangıç

1946

Fatih medreseleri

1943

Fatih müzesi

1953

Fatih Sultan Mehmed zehirlendi mi eceli ile mi öldü?

1965

Fatih Sultan Mehmed ve eserinin tedkikine giriş

1959

Fatih Sultan Mehmed ve Francesco Filelfo

1956

Fatih Sultan Mehmed’in ölümü ve hadiseleri üzerine bir vesika : testament de Amyra Sultan Nichemedy 12 Eylül 1481

1952


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.