Turing Merkez Kütüphanesi

Egypt for the Egyptians : the socio-political crisis in Egypt 1878-82

1981

Egypt guide book for tourism

1947

Egypt since cromer I

1933

Egypt throughout the ages

1939

Egypt today

1946

Egypt under the khedives, 1805-1879 : from household government to modern bureaucracy

1984

Egypt's belle epoque Cairo 1869-1952

1989

Egypte : terre du Nil

1939

Egyptian touring association handbook 1937-38

1938

Egyptian Touring association handbook 1938-1939

Egyptian touring association handbook 1939-40

1939

Egyptian touring association handbook 1940-41 member of alliance internationale de tourisme

Egyptian touring association member of alliance internationale de tourisme handbook 1936

Eğitim sorunu

2001

Eğitim sosyolojisine giriş I

1976

Eğriye eğri, doğruya doğru

1984

Ehl-i İslam’ın kavaid-i asliye ile ilm ve medeniyetin terakkiyatını müntec olan ahval-ı sabıkaları icmalini mütezemmin hülasatü’l kelam fi müessirü’s selam risalesidir.

1924

Eiffel kulesi

1996

Eight cousins or the aunt-Hill

1938

Eighty mosques and other Islamic monuments in Cairo

1930


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.