Turing Merkez Kütüphanesi

Basındaki yorum ve değerlendirmelerden seçmeler : Dr. Nejat F. Eczacıbaşı için yazılanlar

1999

Basic documents on human rights

1971

Başarı şimdi aslanın ağzında

1998

Başarı ve mutluluk için poisin aile hayatında uyum ve sevgi dili

2003

Başarı ve mutluluk için polisin iletişim sırları yönetimde, eğitimde, ailede ve halkla ilişkilerde

2003

Başarılı ekip nasıl yaratılır

1993

Başbakanlık Arşivi Belgeleri’ne göre Osmanlı imparatorluğu'nda oymak, aşiret ve cemaatlar

1979

Başbaşa : olayların ve düşüncelerin örgüsü

2001

Başımıza gelenler : 1294 tarih-i hicrisinde vuku bulan Rusya muharebesinden bahisdir

1321

Başka-sevgisi

1996

Başkalaşımlar

1992

Başkaldıran edebiyat : eleştiri-inceleme 1966-1995

1997

Başlangıcın sesi

1996

Başlangıcından bugüne çağdaş Türk resim sanatı tarihi I

1980

Başlangıcından zamanımıza kadar Türkiye Tarihi I

1963

Başlangıcından zamanımıza kadar Türkiye Tarihi II : Selçuklular ve anadolu beylikleri

1964

Başlangıcından zamanımıza kadar Türkiye Tarihi III : İstanbul’un fethine kadar Osmanlı imparatorluğu

1964

Başlangıcından zamanımıza kadar Türkiye Tarihi IV : Türk cihan imparatorluğunun gerçekleşmesi

1964

Başlangıcından zamanımıza kadar Türkiye Tarihi IX : 1683-1703 yılları

1966

Başlangıcından zamanımıza kadar Türkiye Tarihi IX : XVII asır sonları

1966


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.