Turing Merkez Kütüphanesi

1923-1993 Türkiye'nin 70 yılı : gün gün Cumhuriyet tarihi

1994

1924 Beytüşşebap isyanı ve şeyh Sait ayaklanmasına etkileri

1994

1938 harp okulu olayı ve Nazım Hikmet

1967

1938 kuşağı olaylar, insanlar, anılar

1995

1946-1955 yıllarında Pamphylia'da yapılan kazılar ve araştırmalar

1956

1946-2010 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 64. kuruluş yıldönümü albümü

2010

1949 yılı turizm danışma kurulu toplantı zabıtları ve kararlar

1949

1949-1953 seneleri vasatisine göre mukayeseli trafik akım haritası

1954

1950 yılı II. turizm danışma kurulu toplantı zabıtları ve kararlar

1950 yılı turizm danışma kuruluna ait teklif ve hazırlıklar

1950 yılı turizm danışma kuruluna ait teklif ve hazırlıklar II

1950 yılı turizm danışma kuruluna ait teklif ve hazırlıklar III

1951'de İstanbul'da toplanan milletlerarası XII. müsteşrikler kongresi ve ona ait intibalar

1953

1953 III. turizm danışma kurulu toplantı zabıt ve kararları

1954

1955'ten 1995'e Dormen tiyatrosu'nun 40 yılı

1995

1960'lar Türkiyesinde sol Kemalizm yön hareketi

1993

1963 konut sayımı : örnekleme sonuçları (nüfusu 5000 ve daha az olan yerler) = Housing census : sampling results (please with 5000 and less population)

1966

1964 VI. turizm danışma kurulu toplantı zabıt ve kararları

1964

1966 Side kazısına dair önrapor

1968

1966 VII. turizm danışma kurulu toplantı zabıt ve kararları

1966


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.