Turing Merkez Kütüphanesi

1768-1774 Türk-Rus harbinde Akdeniz hareketi ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa

1942

1792-1844 Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi = Historie de L'empire ottoman depuis 1792 jusquen 1844

1844

1793 devrimi

1984

18 yaşından küçükler okuyamaz!

1994

18. yüzyılda Türk müziği : şark musikisi : Avrupa musikisiyle karşılaştırmalı bir deneme

1990

1814

1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya göçürülen Ermeniler

1988

1848 : la revolution racontee par ceux qui l'ont vue

1948

1866-1869 Girit ihtilali : gamsız Hasan Bey erkadiyi nasıl batırdı

1931

1869 da Trabzondan Erzuruma

1870 de Fransa ile Prusya beyninde vuku bulan muharebe tarihi

1288

1877-1878 Türk-Rus harbinde deniz hareketleri

1935

19 tales of terror

1957

1900

1931

1909 Adana Ermeni olayları ve anılarım

1986

1912-1913 Balkan harbi deniz cephesi

1946

1915’te Çanakkale’de Türk

1957

1917-1967 komünizmin elli yılı : teori ve pratik

1969

1918-1923 istiklal svaşının veika resimleri : İnönü, Sakarya, Dumlupınar zaferlerini sağlayan İnebolu ve Kastamonu havalisi : deniz ve kara harekatı ve hatıralar

1955

1923-1993 Türkiye'nin 70 yılı : gün gün Cumhuriyet tarihi

1994


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.