TTOK 2022 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyemiz,

12 HAZİRAN 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuz sonuç bildirimi ile birlikte İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/108 - 2018/511 esas-karar sayılı kararında ve  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2019/311-2021/359  esas-karar sayılı ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2021/1425 esas ve 2021/3839 sayılı kararıyla geçerli olduğu kabul edilen; Derneğimizin 9 Nisan 2011 tarihli genel kurulunda kabul edilen tüzüğümüzün bir örneği İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne arz edilmiştir. Başvurumuz üzerine, sunduğumuz tüzükte eksiklik olduğu ve düzeltme  genel kurulu toplantısı  yapılması için  30 gün süre verildiği, Müdürlüğün 20.06.2022 tarih ve E-87385697-477.01.02.02-247214 sayılı yazısı ile Derneğimize bildirilmiştir. Bu sebeple, Derneğimiz genel kurul toplantısının olağanüstü olarak aşağıdaki gündemle, Huzur Mahallesi, Fazıl Kaftanoğlu Caddesi No:2 Seyrantepe Yolu Sarıyer-İstanbul adresindeki genel merkezimizde 16 TEMMUZ 2022 saat 16.00’da toplantıya çağrılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının aynı gündem ile aynı yerde  24 TEMMUZ 2022 saat 16.00’da yapılmasına; toplantı gündeminde tüzük değişikliği maddesi bulunduğundan ilk toplantı yeter sayısının üyelerimizin ⅔’ü olduğuna, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantının yapılacağının üyelerimize duyurulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

b) Divan heyetinin seçimi ve tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,

c)Tüzüğümüzün muhtelif maddelerinin değişikliğinin görüşülmesi, kabulü veya reddi hususlarının oylanması,

d)Temenniler

e)Kapanış


Turing Kültür Sanat YouTube Kanalı

Turing Kültür Sanat YouTube Kanalı
crosschevron-down