TTOK 2024 Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Derneğimiz olağan genel kurulunun 30 NİSAN 2024 Salı günü: 14.00-16.00 saatlerinde aşağıdaki gündemle Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Genel Merkezi, Huzur mahallesi, Fazıl Kaftanoğlu caddesi, no:2 Seyrantepe Yolu Sarıyer - İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının aynı gündem, yer ve saatte 26 MAYIS 2024 Pazar günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında nisap aranmaksızın toplanmasına karar verilmiştir.                                              

                                                      

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.İstiklal Marşı ve saygı duruşu, Başkanın açılış konuşması ve Genel Kurul divan heyetinin seçimi, Divan heyetine tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,

2.a)2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;

   b)2022 yılı denetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi;

 c) 2022 yılı faaliyetleri açısından yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hakkında karar alınması,

3. a)2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

    b)2023 yılı denetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi;

    c)2023 yılı faaliyetleri açısından yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hakkında karar alınması,

4.2024-2025 yılları tahmini bütçelerinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5.Kurumumuz adına taşınmaz satın alma, yapılacak bağışları kabul ve tapuya Dernek adına tescil, kazanım sebebi her ne olursa olsun Kurumumuz lehine taşınmaz edinme ile Kurumumuz mülkiyetindeki taşınmazların satışı hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6.Kurumumuz amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için iktisadi işletme veya şirket kurulması veya kurulmuş bulunan şirketlerden pay alınması, sermaye konması, sermaye artışlarına katılma veya paydaşı olduğumuz şirketlerdeki paylarımızın satışı konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

7.Derneğimizin davacısı veya davalısı olduğu veya olacağı açılacak, derdest veya sona ermiş, kesinleşmiş davalarda Yönetim Kuruluna davayı kabul, sulh, feragat veya temyizden feragat veya kabul yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması;

8.Görev süresi dolan yönetim kurulu, denetim kurulu ve onur kurulu asıl ve yedek üyelikleri seçimi

9. Görüş ve dilekler

10. Kapanış


Turing Kültür Sanat YouTube Kanalı

Turing Kültür Sanat YouTube Kanalı
crosschevron-down