2022 Olağan Genel Kurul Daveti

Sayın Üyemiz,

Yönetim Kurulumuzun 05/05/2022 tarihli 11.toplantısında Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemle İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Gümüş Cad. no:4 Harbiye/İstanbul adresinde yapılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 12 HAZİRAN 2022 Pazar günü aynı gündem, yer ve saatte nisap aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

Dr. Bülent KATKAK

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1.Açılış konuşması ve Genel Kurul divan heyetinin seçimi,

2.Divan heyetine tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,

3.İstiklal Marşı ve saygı duruşu,

4.2019-2020-2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi

5.2019-2020-2021 yılı denetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi

6.2019 yılı faaliyetleri açısından yönetim kurulunun ibra hususunda  karar alınması,

7.2020 yılı faaliyetleri açısından yönetim kurulunun ibra hususunda  karar alınması,

8.2021 yılı faaliyetleri açısından yönetim kurulunun ibra hususunda  karar alınması,

9.2019 yılı faaliyetleri açısından denetim kurulunun ibra hususunda  karar alınması,

10.2020 yılı faaliyetleri açısından denetim kurulunun ibra hususunda  karar alınması,

11.2021 yılı faaliyetleri açısından denetim kurulunun ibra hususunda  karar alınması,

12.2022-2023-2024 yılları tahmini bütçelerinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

13.Yönetim Kurulu Asil – Yedek; Denetim Kurulu Asil - Yedek ve Onur Kurulu Asil-Yedek üyelerinin seçimi,

14.Kurumumuz adına taşınmaz satın alma, yapılacak bağışları kabul  ve tapuya Dernek adına  tescil, kazanım sebebi her ne  olursa olsun Kurumumuz lehine taşınmaz edinme ile Kurumumuz mülkiyetindeki taşınmazların satışı hususlarında  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15.Kurumumuz amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için iktisadi işletme veya şirket kurulması veya kurulmuş bulunan şirketlerden pay alınması, sermaye konması, sermaye artışlarına katılma veya paydaşı olduğumuz şirketlerdeki paylarımızın satışı konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16.Derneğimizin davacısı veya davalısı olduğu veya olacağı açılacak, derdest veya sona ermiş, kesinleşmiş davalarda Yönetim Kuruluna davayı kabul, sulh, feragat veya temyizden feragat veya kabul yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması;

17.Görüş ve öneriler

18.Kapanış


Turing Kültür Sanat YouTube Kanalı

Turing Kültür Sanat YouTube Kanalı
crosschevron-down