Trafik Güvenliği Sempozyumu

Turing 12-14 Kasım 2015 tarihinde düzenlenmiş olan "6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ" nin ana sponsorluğunu yapmıştır.

21-23 Mayıs 2014 yılında yapılan "5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ"nin kısa filmi aşağıdadır.