Tarih-i Sultan Beyazıd

Ölümünün 450. yılı dolayısıyla UNESCO tarafından 2014-2015 “Anma ve Kutlama Yıldönümleri” programına alınan 16. yüzyılın çok yönlü ve sıra dışı ismi Matrakçı Nasuh, Osmanlı medeniyetinin daha geniş kitlelere tanıtılması maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde “16. Yüzyıl Dâhisi Matrakçı Nasuh” adıyla projelendirilmiştir. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu da proje kapsamında; tarihini bilmeyen bir toplum, geleceğini inşa edemez fikrinden yola çıkarak, Matrakçı Nasuh’un kaleme aldığı, Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan Revan Yazması 1272 numaralı “Tarih-i Sultan Beyazıt” adlı eseri tıpkıbasım ve günümüz Türkçesiyle bir arada olarak 7.000 adet yayımlamış ve okuyucuya kazandırmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun Matrakçı Nasuh anısına özel olarak hazırladığı ve "XVI. Yüzyıl Türk Musikisi" albümü ( albümün çoğaltılması Kurumumuz tarafından yapılmıştır.) kitapla birlikte dağıtmıştır.  Kurumumuz; Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş döneminin sosyal, siyasi, coğrafi özelliklerinin eşsiz minyatür ve kıymetli bilgilerle donatıldığı bu eseri; Türkiye genelinde tüm üniversite merkez kütüphaneleri, ilgili bölüm kütüphaneleri, devlet ve belediyelere ait kütüphaneler, İstanbul ilçe belediyeleri ve müzeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak dağıtmıştır.

Üç kıta, dokuz ülke, on şehirde gösterilmesi planlanan ve Matrakçı Nasuh’un ata toprakları Saraybosna’da başlayan projenin sergisi,  Belgrad ve Antalya’daki G20 zirvesinin ardından Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da sanatseverlerin beğenisine sunularak 15 Ocak - 7 Şubat 2016 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde gösterilmiştir.

Kitap için tıklayınız.