Osmanlı İstanbulu’nun İlk Yapıları: Hisarlar ve Mahalleleri

Kültürel mirasımızın bir parçası olan ve şehrin asırlar öncesine uzanan tarihine ışık tutan Anadolu ve Rumelihisarı ile onların etrafında kurulmaya başlanan ilk Osmanlı mahalleleri, sadece o devrin iskan politikası açısından değil, aynı zamanda mimari ve kültürel değerleri bakımından da İstanbul’un şehir tarihinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu; Süleyman Faruk Göncüoğlu’nun kaleme aldığı, Hisarlar ve mahallelerini konu alan, bu bakımdan ilk olma özelliği taşıyan, birbirinden kıymetli belge ve fotoğraflarla desteklenen ve İstanbul’un şehir ve mimarlık tarihi açısından kaynak niteliğindeki “Osmanlı İstanbulu’nun İlk Yapıları: Hisarlar ve Mahalleleri” adlı kitabı yayımlayarak okuyuculara kazandırmıştır.

 

Kitap için tıklayınız.