Kalite Politikamız

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olarak;

 • Türkiye’de turizmin gelişmesine önayak olmak, bilim, eğitim, spor ve kültür alanlarında faaliyetler yürütmek ve güzel sanatları desteklemek,

 • Amaçlarını gerçekleştirmek üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda sürekli iletişim halinde olarak ortak projeler yürütmek,

 • Uluslararası trafik ve gümrük belgelerini, ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar çerçevesinde düzenlemek,

 • Kültürel mirasın korunmasına destek vermek,

 • Türkiye’deki trafik bilincinin ve kültürünün geliştirilmesi adına projeler yürütmek,

 • Üyelerimize ve işletmelerimizden hizmet alan vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek,

 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin yükseltilmesi,
  asıl amaçlarımız olup, bu amaçların hayata geçmesinde tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik,
  eşit muamele ve müşteri memnuniyetini kalite politikamızın temel ilkeleri olarak kabul etmekteyiz.

                                     
                                      Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adına
                                      Yönetim Kurulu Başkanı 
                                      Dr. Bülent KATKAK