İstanbul İçre İstanbul

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kuruluş tüzüğünün amaçları arasında; dünyanın çeşitli yerlerinden turist getirebilmek için diğer dünya turizm kurumlarıyla ilişkiler kurmak, ülke turizm hareketini canlandırmak amacıyla turizm faaliyetlerini desteklemek ve çeşitli dillerde, uzman kişiler tarafından hazırlanmış, turizme yönelik dergi, broşür ve rehber kitaplar çıkarmak yer almaktadır. Günümüzde bu faaliyetlerine tekrar ivme kazandıran Kurumumuz, İstanbul turizmi için çok önemli olan bir projeye imzasını atmıştır.

İstanbul’daki mevcut turizm alanlarına yeni mekânlar kazandırmak, turizme uygun ancak gözden kaçan mekânların tespitinin yapılarak, İstanbul’daki turizm merkezlerinin çeşitlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından yürütülen, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul’da Turizm Merkezlerinin Çeşitlendirilmesi Projesi”  kapsamında yürütülen proje, kitap haline getirilerek, “İstanbul İçre İstanbul” adı ile Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere toplam 6 dilde bastırılmıştır. Yerli, yabancı tüm turistlere farklı gezi güzergâhları sunan kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı tüm enformasyon bürolarına gönderilmiştir. Ücretsiz olarak dağıtılan “İstanbul İçre İstanbul” yerli yabancı tüm turistlere bugüne kadar bilinen turizm merkezlerine alternatif yeni mekânları tanıtması açısından oldukça önemlidir.

Gelen talepler doğrultusunda “İstanbul İçre İstanbul” kitabı yeni tasarımı ve revizelerin ardından 2015 yılı çalışmaları kapsamında Türkçe 5.000 olarak yeniden yayımlanmıştır.