İnsan Kaynakları

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olarak; gücümüzün sürekliliği ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için en önemli felsefesinin “ insan kaynağı” olduğu inancındayız.

İnsan kaynağını kurumun stratejik önceliklerini hayata geçirmede en önemli kaynak olarak görüyoruz ve çalışan gelişimini global stratejilerin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediyoruz.

Dinamikliğini “insan” dan alan Turing’in İK politikası:

> Katma değer yaratmada farklı süreçlerin, kişilerin oluşturduğu birliktelik gücüne ve “ben” değil “biz” politikasına yönelik  çalışma prensibi,

> Çalışma koşulları, çalışanların sağlık ve güvenliklerini en üst düzeyde tutarken, yasaların öngördüğü kuralları eksiksiz olarak uygulamak ve çevre sağlığına zarar vermemek,

> Kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek kişisel gelişim programları tasarlamak ve yönetmek,

> Çalışanların beklentileri ile kurumun  ihtiyaçları doğrultusunda her seviyede en iyi profesyonellerin yetişmesini sağlamak,

> Kişisel gelişim hedeflerini destekleyen ve ödüllendiren performans yönetim sistemi,

> Sürdürülebilir başarıyı sağlamak için global düzeyde politikalar, sistemler  ve süreçler geliştirmek.

E-posta: ik@turing.org.tr