Hakkında

1923 yılında turizm ve otomobilciliğin nasıl yapılması gerektiğine dair örnek teşkil etmesi adına kurulan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 2014 yılında Yol Emniyeti Departmanı’nın kurulmasıyla Türkiye’de bilinçli bir trafik kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmalar; trafiğin – yaya, sürücü, yolcu – gibi her unsuruna hitap edecek ve toplumda trafikle alakalı bir farkındalık uyandıracaktır. Güvenli ulaşım herkesin hakkıdır. Bu hakkın korunması ancak ve ancak trafik kurallarına riayet, karşılıklı hoşgörü ve trafikteki bütün unsurlara saygı ile gerçekleşebilir.

Bu doğrultuda Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yol Emniyeti Departmanı bünyesinde hayata geçirilecek ilk sosyal sorumluluk projesi, motosikletle yemek ve paket taşıyan kuryelere yönelik olacaktır.

“Moto-Kurye Eğitim Projesi” adındaki çalışma kapsamında kuryelere güvenli sürüş ve trafik kurallarına riayet odaklı eğitim seminerleri düzenlenecek, seminer sonunda başarılı olan katılımcılara reflektif yelek hediye edilecektir.