Projelerimiz

İstanbul içre İstanbul

ARALIK 01, 2013

İSTANBUL’DA TURİZM MERKEZLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ PROJESİ

 

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK), Türkiye de turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalar yapan en eski kuruluşlardan biridir. 1940 yılından bu yana çalışmalarını daha çok turizm sektörüne yönlendiren TTOK, başta İstanbul’da olmak üzere birçok şehirde tarihi eser restorasyonlarını tamamen kar amacı gütmeyen bir yaklaşımla tamamlamıştır. İstanbul’da turizmin gelişimine yönelik ciddi çalışmalar da yapan TTOK’un en önemli eserlerinin başında, Sultanahmet Bölgesi’nde yer alan ünlü Soğukçeşme Sokağı’nda yer alan tüm binaların, şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan köşk ve kasırların restore edilerek turizme kazandırılması olmuştur. Bu adımların dışında TTOK, Çelik Gülersoy Vakfı’na sağladığı desteklerle; İstanbul ile ilgili 16. yy’dan bugüne kadar yazılmış İstanbul ile ilgili erişilebilir tüm eserlerin, gravürleri ve resimlerin yer aldığı bir arşive sahip olan İstanbul Kitaplığı’nın da oluşumunda öncü rol üstlenmiştir. Bu açıdan İstanbul’da turizmin gelişimi için önemli çalışmalar yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Proje ortağımız, genç akademisyenlerin kurduğu bir sivil toplum örgütü olan ve 2000 yılından bu yana faaliyet gösteren Ekonomistler Derneği de, özellikle son yıllarda bölgesel kalkınma için turizm sektörünün gelişimine yönelik düşünsel çalışmaları uzmanların katkılarıyla hazırlamış ve bu konuda bilgi ve düşünce üreten önemli bir sivil toplum örgütü haline gelmiştir. Dernek, son olarak İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Sağlık Turizmi: İstanbul’a Yönelik Bir Değerlendirme başlıklı bir araştırma çalışması yürütmüş ve Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili saha gözlemleri ile oluşturulan verilere dayalı bir çalışmayı ilk kez gerçekleştirmiştir. TTOK ve Ekonomistler Derneği, hazırlanan bu proje ile İstanbul’da turizm sektörünün gelişimi, turizmin yarattığı sinerjinin İstanbul genelinde daha etkili bir şekilde sağlanması ve İstanbul’daki mevcut popüler alanlar dışında kalan turizme uygun bölgelerin tespit edilmesi amacıyla bu projeyi hazırlamıştır. Bu bağlamda projenin genel amacı, İstanbul’da turizm sektörünün gelişimine ve bölge ekonomisine olan katkısının arttırılmasına katkı sağlamaktır. İstanbul kalkınma ajansı tarafından Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik programlar arasında Küresel Turizm Merkezi İstanbul kavramı kapsamında desteklenmekte olan projemizin amacı İstanbul’da turizm sektörünün gelişimine ve bölge ekonomisine olan katkısının arttırılmasına katkı sağlamaktır. Projenin özel amaçları ise;

  • İstanbul’da turizm merkezlerinin çeşitlendirilmesine katkı sağlamak,
  • İstanbul’a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için alternatif cazibe merkezlerine ilişkin bilgi kaynaklarını arttırmak,
  • İstanbul’da turizm merkezlerinin çeşitlendirilmesine yönelik planlama çalışmalarına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.

Projenin öncelikli hedef grupları; İstanbul’a yönelik turizm faaliyetleri yürüten seyahat acentaları, yerel yönetimler ve ilçeler düzeyinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdir. Bu bağlamda projenin ikincil hedef grubu ise İstanbul’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerdir. Projenin nihai yararlanıcıları; İstanbul’da sık ziyaret edilen bölgelerin dışında kalan; projede temel hedef olarak ele alınan bölgelerdeki var olan ve gelecekte turizm sektöründe yatırım yapacak işletmeler (oteller, restoranlar vs.), bu bölgelerde faaliyet gösteren esnaf ve yerel yönetimler, İstanbul’u ziyaret eden işletmelerdir.

http://www.istanbulturizmmerkezleri.org/