Haber / Duyuru

TURİNG OLAĞAN GENEL KURUL GERİ BIRAKMA İLANI

NİSAN 12, 2019

 

 

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

DUYURU

 

Derneğimiz olağan genel kurulunun 30.4.2019 tarihinde toplanmasına, toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantının 23.6.2019 tarihinde yapılması yönetim kurulumuzun 13.4.2019 tarih ve 7.toplantısında karar alınmış ve ilanlar yapılmıştır. 30.04.2019 günü toplantı yeter sayısı sağlanamadığı ve ikinci toplantıda olağan genel kurulun yapılması hususunda tutanak tutulmuştur.

Her ne kadar derneğimiz olağan genel kurulunun ikinci toplantısının 23.06.2019 yapılması kararlaştırılmış ise de; Yüksek Seçim Kurulu’nun 2019/4219 sayılı kararı ile

31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin 23.06.2019 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, olağan genel kurul toplantımızın Dernekler Yönetmeliği’nin 14/2 maddesine göre “geri bırakılmasına” (ikinci toplantı tarihinde yapılmamasına); bu durum ile geri bırakılan ikinci toplantının yapılacağı yeni tarihin tekrar ilan edileceğinin;  toplantı ilanının yapıldığı gazete ve www.turing.org.tr web sitesinden üyelerimize duyurulmasına;  oy birliğiyle karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu