Galata Mevlevîhânesi Müzesi


Kültür tarihimizi tanıtmaya yönelik yayınlarına bir yenisini daha ekleyen TTOK Galata Mevlevîhânesi Müzesi adlı kitabı yayımlayarak kültür tarihimizin meraklılarına müze hakkında güncel bir bilgi kaynağı sunmaktadır.
 Galata Mevlevîhânesi Müze Müdürü Arkeolog Yavuz Özdemir’in büyük bir ihtimam ve 12 yıl süren bir çalışma ile hazırladığı bu kitap sayesinde okuyucular, Mevlevilik, mevlevîhâneler, tasavvuf inancı, sema(mukabele-i şerife) mukabeleleri, Galata Mevlevîhânesi’nin geçirdiği tarihi süreç, müzeye dönüşüm dönemleri, müze envanterine kayıtlı tarikat eşyaları, Mevlevi kıyafetleri, hat levhaları ve diğer eserlerin belge niteliği taşıyacak bilgilerine güncel fotoğraflarıyla birlikte ulaşabilmektedir. 
5 bölümden oluşan kitabımızın Türkler ve İslâmiyet, Tasavvuf İnancı, Tarikat Yapıları bölümünde Anadolu’da ve diğer Türkî coğrafyalardaki tasavvuf inancı ve bu inanç ile şekillenen tekke, zaviye vb. tarikat yapıları hakkında bilgi verilirken Mevlevîlîk ve Mevlevîhâneler bölümünde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’den Mevlevîlîk ve derecelerine; Mevlevî Semâsı’nda kullanılan müzik aletlerinden mevlevîhâne ve bölümlerine kadar tarikat ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir.
İstanbul’da Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler başlığında ise İstanbul’daki 5 mevlevîhâne ve bu mevlevîhânelerin tarihçesi ile ilgili bilgiler yer alırken şeyh aileleri ve mevlevî kültürüne dair mühim noktalara da temas edilmiştir.
Kitabın Galata Mevlevîhânesi kısmında yapının tarihi, mimari karakteri, ek yapıları ve müzeye dönüşüm sürecinden bahsedilmiştir.
Galata Mevlevîhânesi Müzesi bölümünde de binanın ve ek yapıların geçirdiği restorasyonlar, müze teşhir düzenlemeleri ile müze seksiyonları ve bu seksiyonların içeriği hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.
 Yapı kompleksinin Hâmûşân adı verilen bölümünde medfun olanların isim listesinin yer aldığı Mezar Taşları Listesi bölümü ise araştırmacılara büyük kolaylık sağlamaktadır.
Kitabımız 1. ve 2. baskıda toplam 6.000 adet Türkçe ve 2.000 adet İngilizce olarak basılmış okuyucularımıza sunulmuştur.

Kitap için tıklayınız