Turing Merkez Kütüphanesi

Türkçe Tevali Ul-Muluk

1334

Türkçe yazma divanlar kataloğu I : XII. - XVI. Asır

1947

Türkçe yazma divanlar kataloğu II : XVII. Asır

1959

Türkçe-Fransızca yeni lügat

Türkçe-Fransızca yeni lügat = Nouveau dictionnaire Turc-Français

1930

Türkçe-İngilizce teknik terimler lügatı : 120 teknik dala ait 80.000 kelime

1970

Türkçe'den Rusça'ya lügat

1931

Türkçe’den Rumca’ya kamus-ı Osmani

1899

Türkçe’den Rumca’ya kamus-ı Osmani

1899

Türkçede anlamdaş ve karşıt kelimeler sözlüğü

1967

Türkçede ilmi ıstılahlar meselesi : Yeni Türkçe bilgi diline yabancı bir dilin nüfuzu

1929

Türkçede kelime yapma yolları

1946

Türkçede kullanılan kısaltmalar

1943

Türkçede sözcük yapma yolları

1962

Türkçeden-Fransızcaya yeni lugat = nouveau dictionnaire Turc-Français

1977

Türkçemizde men-man

1940

Türkçenin argo sözlüğü

1996

Türkçenin grameri

1974

Türkçenin Hint-Avrupa dili ile mukayesesi : ikinci dil kurultayında okunan tezin şematik hulasaları

1934

Türkçülüğe giriş

1940


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.