Turing Merkez Kütüphanesi

Türk Tarih kurumu tarafından yapılan Eti yokuşu hafriyatı = Les fouilles D'Etiyokuşu (1937)

1940

Türk Tarih kurumu tarafından yapılan Karahöyük hafriyatı raporu 1947 = Ausgrabungen in Karahöyük : Bericht über die im auftrage der Turkischen = Geschichts komission im 1947 durchgeführten ausgrabungen

1949

Türk Tarih kurumu tarafından yapılan Kültepe kazısı raporu 1949 = Ausgrabungen in Kültepe

1953

Türk Tarih kurumu tarafından yapılan Pazarlı hafriyatı raporu = Les fouilles de Pazarlı : Entreprises par la societe d'histoire Turque

1941

Türk tarih kurumu yıllık konferansları 1 : Atatürk konferansları

1964

Türk tarihi

1344

Türk tarihi

1342

Türk tarihi

1342

Türk tarihi

1342

Türk tarihi

1316

Türk tarihi hakkında mütalaalar

Türk tarihi I

1946

Türk tarihi II

1946

Türk tarihi III

1946

Türk tarihi IV

1946

Türk tarihi ve hukuk : Türk tarihinin ana hatları, tarihi Türk devletlerinin kuruluşu ve hukuki müeseseleri, Türklerin hukuki örfleri, türe ve yasaları

1947

Türk tarihi vesikalarından kitabeler : tamamı

1972

Türk tarihinde Osmanlı asırları I

1977

Türk tarihinde Osmanlı asırları II

1978

Türk tarihinde Osmanlı asırları III

1981


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.