Turing Merkez Kütüphanesi

Türk patent enstitüsü : 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararnameye göre marka başvurularının hazırlanması ve marka işlemleri ile ilgili bilgiler ve gerekli malzemeler

1995

Türk romanına eleştirel bir bakış : Ahmet Mithat'tan A.H. Tanpınar'a

1983

Türk romanının doğuşu

1978

Türk san'atı tarihi : araştırma ve incelemeleri I

1963

Türk san'atı tarihi : araştırma ve incelemeleri II

1963

Türk sanatı araştırma ve incelemeleri II

1963

Türk sanatı sorunları ve gerçekler

1976

Türk sanatı tarihi : araştırma ve incelemeleri

1969

Türk sanatında ebru

1977

Türk sazı : yaralar sargılar

Türk sinema sanatçıları ansiklopedisi

1990

Türk sineması tarihi

1987

Türk sineması'nda İETT'nin serüveni : Yeşilçam'ın yolculuğu yolculuğun yeşilçamı

2000

Türk sinemasında demokrasi kavramının gelişmesi

1994

Türk spor tarihi

1979

Türk süsleme sanatlarında desen ve motif = ornament and design in Turkish decorative arts

1978

Türk şehirlerinde İmaret sistemi

1939

Türk Tarih kurumu tarafından yapılan Alacahöyük hafriyatı : 1935 deki çalışmalara ve keşiflere ait ilk rapor

1937

Türk Tarih kurumu tarafından yapılan Alacahöyük hafriyatı : 1936 daki çalışmalara ve keşiflere ait ilk rapor

1938

Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan Büyük Güllücek kazısı : 1947 ve 1949 daki çalışmalar hakkında ilk rapor = Ausgrabungen von Büyük Güllücek : Ausgeführt durch die Türkische historische gesellschaft = vorbericht über die arbeiten von 1947 und 1949

1957


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.