Turing Merkez Kütüphanesi

Türk kumaş ve kadifeleri II : XVII-XIX. yüzyıl ve kumaş süslemeleri

1951

Türk Kurtuluş Savaşı

1968

Türk kurtuluş savaşı ve devrimi tarihi

1993

Türk Kurtuluş savaşı ve dış politika : büyük millet meclisi'nin açılışından Lozan antlaşmasına kadar

1991

Türk kültüründe nevruz uluslararası bilgi şöleni (sempozyumu) bildirileri (Ankara, 20-22 Mart 1995)

1995

Türk masalları I

1991

Türk medeniyet tarihinden bir yaprak

1946

Türk medeniyeti tarihi : İslamiyetten evvel Türk medeniyeti

1341

Türk meslekler sözlüğü

Türk meşhurları ansiklopedisi : edebiyatta, sanatta, ilimde, harpte, politikada ve her sahada şöhret kazanmış olan Türklerin hayat eserleri

Türk mimari anıtları : Osmanlı devri : Bursada ilk eserler

1946

Türk mimarisinin gelişimi ve Mimar Sinan

1975

Türk modernleşmesi : makaleler 4

1992

Türk musiki kültürünün anlamları

1997

Türk musikisinin mes'eleleri

1988

Türk mutfağı

1985

Türk ocakları merkez binasının açılmasında Hamdullah Suphi Bey’in söylediği nutuk

Türk parlamento tarihi I : milli mücadele ve TBMM. I.dönem 1919-1923

1994

Türk parlamento tarihi II : TBMM I. dönem tutanaklardan Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Lozan Barış konferansı ilk aşaması

1995

Türk parlamento tarihi III : milli mücadele ve TBMM I. dönem 1919-1923 I. dönem milletvekillerinin özgeçmişleri

1995


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.