Turing Merkez Kütüphanesi

Türk inkılabı tarihi cilt II : Trablusgarp ve Balkan Savaşları Osmanlı Asyasının paylaşılması için anlaşmalar kısım II : Balkan Savaşları

1943

Türk inkılabı tarihi I giriş: Berlin muahedesinden Trablus-Garp Savaşına kadar

1940

Türk inkılabı tarihi I kısım I

1963

Türk inkılabı tarihi II : Trablusgarp ve Balkan savaşları Osmanlı Asyasının paylaşılması için anlaşmalar kısım III : paylaşmalar

1951

Türk inkılabı tarihi II kısım IV : fikir cereyanları, inkılap hareketleri, iç didişmeler, birinci genel savaşın patlaması

1952

Türk inkılabı tarihi III : 1914-1918 genel savaşı kısım II : Çanakkale vuruşmaları ve onların tepki ve sonuçları

1955

Türk inkılabı tarihi III : 1914-1918 genel savaşı kısım III : 1915-1917 vuruşmları ve bunların siyasal tepkileri

1957

Türk inkılabı tarihi III : 1914-1918 genel savaşı kısım IV : savaşın sonu

1967

Türk inkılabı tarihi III 1914-1918 genel savaşı kısım I : savaşın başından 1914-1915 kışına kadar

1953

Türk inkılap tarihi

1990

Türk istiklal harbi hulasası : (1919-1922)

1937

Türk istiklal harbi IV. cilt : Güney cephesi

1966

Türk istiklal mücadelesi konferansları

1927

Türk işleme sanatı = the art of Turkish embroidery

1956

Türk kalarak çağdaşlaşma : Türkiye'nin kültür sanat sorunları

1993

Türk karikatüristleri 1962

1962

Türk kilim sanatında yeni bir gurup : saray kilimleri

1971

Türk kimliği : kültür tarihinin kaynakları

1993

Türk konut mimarisi bibliyografyası

1984

Türk kumaş ve kadifeleri I : XIV. - XVI. yüzyıl

1946


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.