Turing Merkez Kütüphanesi

Türk edebiyatı ansiklopedisi V

1987

Türk edebiyatı numuneleri

1927

Türk edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar

1984

Türk edebiyatında hikaye ve roman : meşrutiyet'ten cumhuriyet'e kadar : 1911-1922 II

1987

Türk edebiyatında hikaye ve roman : Tanzimat'tan Meşrutiye'e kadar : 1859-1910

1987

Türk edebiyatında paris

2000

Türk edebiyatında ve resminde Paris

Türk edebiyatından seçme parçalar

1981

Türk efasaneleri

1943

Türk efsaneleri

1943

Türk ekonomisinde sosyal demokrat çözümler : makro-ekonomik politikalar ve kamu kesimi dengesi

1991

Türk ekonomisinin 50 yılı

1973

Türk el sanaları = Turkish handicrafts : Türkisches kunsthandwerk = Arts manuels Turcs

1969

Türk el sanatları

1993

Türk el sanatları = Turkish handicrafts = Türkisches kunsthandwerk = Arts manuels Turcs

1969

Türk el sanatları ile hediyelik - turistik eşya mevzu ve bu kollarda gelişme imkanları

1962

Türk el sanatlarından örnekler

1970

Türk elişleri sanatı (XVI-XIX yüzyıl)

Türk evleri : 14 levha = Turkish houses : 14 plates

1990

Türk folklor ve etnografya bibliyografyası III

1975


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.