Turing Merkez Kütüphanesi

Terrorist attack at orly : statements and evidence presented at the trial, February 19 - March 2 1985

1985

Ters lale : Osmanlı mimarisinde Sinan çağı ve Süleymaniye

2001

Tersi ve yüzü

1988

Tesadüf : roman

1973

Tesavir-i rical

1331

Teselli sözleri

1991

Testament politique

Teşebbüsün alıcılarına ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullanılması

2000

Teşkilat-ı esasiye ve adliye encümenlerinden müteşekkil tahkikat encümeni : müzakerata ait vesikalar

Tevarih-i Al-i Osmandan Aşık paşazade tarihi

1332

Tevfik Fikret

1932

Tevfik muvaffikü'l-hayrât li-neyli'l-berekât fi hizmet menbai's-saâdât

1292

Tevrat ve İncil'in değişmezliği

1993

Text and studies of the history of Cyprus 1 : social and historical data on population 1570-1881

1965

Texte integral du rapport secret de M. Khrouchtchev

1956

Textes d'histoire medievale, 5e-11e siecle

1951

Textes mystiques : d’orient et d’occident II

1955

Textes mystiques d'Orient et d'occident I

Tezer özlü'den Leyla Erbil'e mektuplar

1995

Tezer yahud mülk-i Abdurrahman es-salis


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.