Turing Merkez Kütüphanesi

Son değişikliklere göre izahlı ve içtihatlı trafik mevzuatı ve tatbikatı

1961

Son değişikliklere göre Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı kanun ile 17-18 sayılı kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğler

1971

Son devir Bizans mimarisi : İstanbul'da Palaiologos'lar devri anıtları

1980

Son excellence le bouif : roman

1923

Son sadriazamlar ve başvekiller I

1940

Son sadriazamlar ve başvekiller II

1942

Son sadriazamlar ve başvekiller III

1942

Son sadriazamlar ve başvekiller IV

1944

Son sadriazamlar ve başvekiller V

1948

Son şiirleri : 1959-1963 : şiirler 7

2002

Son şiirleri : 1959-1963 : şiirler 7

1989

Son tadillere göre cemiyetler kanunu ve toplanmalarla ilgili mevzuat

1955

Son teşkilat-ı mülkiyede köylerimizin adları

1928

Son uskumru

1990

Son yüzler

1993

Son yüzyıl büyük Türk şiiri antolojisi I

1987

Son yüzyıl büyük Türk şiiri antolojisi II

1987

Sondan başa : şiir

1984

Sonderadruck aus den handbuch der hautkrankheiten

1905

Soneler

1994


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.