Turing Merkez Kütüphanesi

Royal Irish automobile club official handbook 1937

1937

Royal Irish automobile club official handbook 1938

1938

Royal Irish automobile club official handbook 1939

1939

Royaume de Yougoslavie

1930

Rölöve I : İstanbul Boğaziçi köyleri yerleşmesi resmi ve kültürel taş binalar : İstanbul ve Anadolu evleri çeşmeler ve selsebiler

1968

Rölöve II : Birgi Çakır Ağa konağı

1977

Rönesans insanı

1995

Rubabiyat-ı Hayyam ve manzum tercümeleri

1926

Rubailer ve ilk gazeller

1947

Rubailer ve ilk gazeller

1963

Rubaiyat of omar khayyam

1937

Rubaiyat-ı Hayyam ve Türkçe’ye tercümeleri

1914

Rudin

2000

Rudin

2000

Rudin vater und söhne

1967

Rudolf Belling

1967

Rudyard kipling with the British fleet

1915

Rue de l’epicerie aux mouches

1944

Rue Pigalle : roman

1928

Ruh sağlığı haftası münasebetile tertiplenen sempozyum raporları

1959


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.