Turing Merkez Kütüphanesi

Hindistan tarihi : Nadir Şah Afşar’ın akınından bağımsızlık ve Cumhuriyet’e kadar (1737-1949 )III

1950

Hindistan tarihi :Gurkanlı Devleti’nin büyüklük devri (1526-1737)II

1947

Hindistan tarihi :ilk çağlardanGurkanlı Devleti’nin kuruluşuna kadar (1526) I

1946

Hindistan'da gördüklerimiz

1953

Hint masalları

1943

Hipparkhos ve kleitophon

1943

Hiss-i inkılab yahud Sultan Abdulaziz’in hal’i ile Sultan Murad-ı hamisin cülusu

1326

Histoire amoureuse de fanfan

1917

Histoire anonyme de la premiere croisade

1924

Histoire contemporaine : l’orme du mail : XI

Histoire contemporaine : le mannequin d’osier : XII

Histoire critique de l'inquisition d'Espagne I

1818

Histoire critique de l'inquisition d'Espagne II

1818

Histoire critique de l'inquisition d'Espagne III

1818

Histoire critique de l'inquisition d'Espagne IV

1818

Histoire d'Alger sous la domination turque, 1515-1830

1887

Histoire d'un crime I : histoire d’un crime II

1877

Histoire de Charles XII

1946

Histoire de Charles XII : roi de Suede

1836

Histoire de Charles XII I(livres I, II)

1946


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.