Turing Merkez Kütüphanesi

Divan-ı belagat unvan-ı hafız Ulvi

1290

Divan-ı beliğ

1258

Divan-ı fesahat

1288

Divan-ı fesahat

1258

Divan-ı Halim Giray Sultan rahmetu’llah teala

1257

Divan-ı Hami-i Amedi

1272

Divan-ı Kuddusi Birahmetullahi Aleyhi : Haza

1323

Divan-ı lügat-it Türk'ten derlemeler I : en eski Türk savları

1944

Divan-ı Ragıb = İbtida-i gazaliyat

1235

Divan-ı ref-i Kalayi

1284

Divan-ı Sermed

Divan-ı suzi

1290

Divan-ı Şeref Hanım

1292

Divan-ı Türki Sultan Veled

1341

Divan-ı Yahya

1334

Divançe-i İzzet nadide güftar benam-ı hazan-ı asar

1257

Divanı Sultan Veled

1941

Divanü lugat-it Türk dizini : endeks

1943

Divanü lugat-it Türk tercümesi I

1940

Divanü lugat-it Türk tercümesi II

1941


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.