Turing Merkez Kütüphanesi

Cumhuriyet dönemi Türk mizahı

2001

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde garip hareketi

1996

Cumhuriyet jandarması

1974

Cumhuriyet kızı

1990

Cumhuriyet olayı

1994

Cumhuriyet senatosu üyeleri : cumhuriyet senatosu albümü 1968

1968

Cumhuriyet ya da birey olmak

1994

Cumhuriyet yolunda

1999

Cumhuriyet'in 17 inci yıldönümünde hitabeler ve konferanslar

1940

Cumhuriyet'in 50. yılında köylerimiz [1923-1973]

1973

Cumhuriyet’in devraldığı İstanbul’dan bugüne = İstanbul, from the birth of the republic to the present day : the metamorphosis of a legacy

1999

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında ve 10. yılında görev yapan ve halen hayatta olan öğretmenler Albümü

Cumhuriyetimizin 50. yılı bibliyografyası ve ellinci yılla ilgili çalışmalar

1975

Cumhuriyetin 15. yılında Bolu

Cumhuriyetin 50. yılında Artvin 1973 : 1973 il yıllığı

1973

Cumhuriyetin 50. yılında Bolu : 1973 il yıllığı

1973

Cumhuriyetin 50. yılında çalışma alanlarında Türk kadını

1974

Cumhuriyetin 60. yılında 7. sergi : Arz plastik sanatçılar grubu

1983

Cumhuriyetin yetmişinci yılında fotoğraflarla balemiz : uçarcasına = On the 70 th anniversary of the republic the Turkish ballet in photographs

1993

Cuntacılık'tan sivil toplum'a : yön ve ant yazıları

1994


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.