Turing Merkez Kütüphanesi

Büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri : 1500'den 2000'e ekonomik değişme ve askeri çatışmalar

1991

Büyük hürriyet şehidi Mithat Paşa

1960

Büyük inkılabımız

1338

Büyük İstanbul albümü : turistik rehber = Tourists guide : Reiseführer = Guide touristique

1955

Büyük Kazak göçü

Büyük lugat ve ansiklopedi II. cilt ek

1985

Büyük matematikçi Ömer Hayyam : I.Sekizinci ila onbirinci yüzyıl fasılasında İslam matematiği II.Ömer Hayyam ve zamanın matematiği

1959

Büyük milletin, büyük askeri mareşal Fevzi Çakmak

1975

Büyük mübadele : Türkiye'ye zorunlu göç : 1923-1925

1995

Büyük mücadele

1979

Büyük Osmanlıca-Türkçe sözlük

1979

Büyük tarih-i umumi

1328

Büyük tarih-i umumi

1328

Büyük tarih-i umumi

1328

Büyük tarih-i umumi

1327

Büyük tarih-i umumi

1328

Büyük tarih-i umumi

1328

Büyük Türk filozof ve tıb üstadı İbni Sina şasiyeti ve eserleri hakkında tetkikler

1937

Büyük Türkçe Fransızca sözlük = Grand dictionnaire Turc-Français

1974

Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmed Hikmet

1951


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.