Turing Merkez Kütüphanesi

Bir elçinin tarihçe-i sefareti 1207-1208

1333

Bir elin sesi var

1989

Bir erken demir çağ nekropolü Van / Karagündüz = An early iron age cemetery

1996

Bir Fenerbahçe vardı

1987

Bir Fenerbahçe vardı

1987

Bir filozofun şi’irleri

1930

Bir gemide : öyküler

1979

Bir gemide : öyküler

1978

Bir giacometti portresi

1995

Bir giacometti portresi

1995

Bir gün mutlaka

1994

Bir gün mutlaka : toplu şiirler I

1991

Bir güneş doğuyor

1990

Bir Güneybatı Anadolu gezisi notları

1968

Bir halk düşmenı : Mariana Pineda

1985

Bir hikaye-i sevda

1338

Bir hükümet ne yolda selamet-i edebiyyeye nail edilir

Bir imparatorluğun ölümü : (1908-1923)

1997

Bir İstanbul izlenimcisi : a contemporary Turkish impressionist/ Kaya Özsezgin

1999

Bir kadın

1989


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.