Turing Merkez Kütüphanesi

Bildiriler : uluslararası Yunus Emre semineri İstanbul 6.7.8 Eylül 1971

1971

Bildirişim : insan-dili ve ötesi

1988

Bile/yazdı : poetika

1997

Biletimiz İstanbul'a kesildi : öykü

1998

Bilgi toplumu

1991

Bilgi toplumu ve ekonomik gelişme

1993

Bilginin gelişimi : bilginin gelişimiyle ilgili teorilerin eleştirisi

1992

Bilim ahlakı

1963

Bilim tarihi II ortaçağ : bilim ve felsefenin ortak gelişimi

1994

Bilim tarihi III modern çağ

1994

Bilim ve iktidar

1995

Bilim ve sanat üzerine : roman

1991

Bilimin doğal olamyan doğası

1994

Bilimin öncüleri

1995

Bilimlerde ve sanatta diyalektik : prodeterministik

1990

Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı

1995

Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı

1993

Bilinç ve bilinçaltının işlevi

1994

Bilinmeyen başyapıt : Kırmızı han

1999

Bilinmeyen değer : roman

1988


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.