Turing Merkez Kütüphanesi

Ankara vilayeti salnamesi

1318

Ankara-Konya, Eskişehir- Yazılıkaya gezileri

1956

Ankara'da bulunan kybele kabartması = un bas-relief de Cybele decouvert a Ankara

1959

Ankara'da Türk devri dini ve sosyal yapıları

1971

Ankara'ya geliş : 8söylev'den) : günümüz Türkçesiyle

2000

Ankara’da Türk devri dini ve sosyal yapıları = the Turkish period buildings in Ankara (summary in English)

1971

Ankaralı Aşık Ömerin Cumhuriyet Destanı

Ankaranın ilk günleri

1955

Anlambilim

1975

Anlamları bilinen veya sezilen Etice kelimelerle, Etice metinlerde geçen Sümerce ve Akadca sözleri toplıyan Eti dili sözlüğü

1946

Anlatı yerlemleri : kişi, süre, uzam

1982

Anlatıbilime giriş

2002

Anlatıların yapısal çözümlenmesine giriş

1988

Anlayarak hızlı okuma

1993

Anna and king of siam

1956

Annales : economies-societes-civilisations

1952

Annales tunisiennes : ou apercu historique sur la Regence de Tunis

1864

Anne Frank'ın hatıra defteri

1991

Anne Frank’ın hatıra defteri

1958

Anne of Brittany : the story of a duchess and twice-crowned queen

1917


Kütüphane Kitap Listesi için tıklayınız.